Palenie w pracy – czy jest dozwolone?

O tym, że tytoń ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, nie trzeba nikomu przypominać. Czy pracownicy, którzy są uzależnieni od nikotyny, mogą udać na tak zwanego dymka w dowolnym miejscu na terenie firmy? Na wstępie trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że palenie w zakładzie pracy jest kategorycznie zabronione. Mówi o tym artykuł 5. Ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przedsiębiorcy mają prawo zawrzeć w regulaminie wewnątrzzakładowym całkowity zakaz palenia na terenie zakładu pracy. Na budynku powinny znajdować się odpowiednie oznaczenia. Według przepisów BHP w widocznych miejscach powinny być zamieszczone specjalne tablice informacyjne, wskazujące na zakaz używania wyrobów tytoniowych.

Palarnia w zakładzie pracy

Do 2010 roku pracodawcy mieli obowiązek organizować w zakładzie miejsce, gdzie palacze mogli swobodnie oddawać się swojemu nałogowi. Obecnie nie trzeba wydzielać odrębnego miejsca na palarnię. Jeżeli palarnia w zakładzie pracy została udostępniona zatrudnionym, to musi być tak skonstruowana, aby dym tytoniowy nie przedostawał się do innych miejsc. Oprócz tego pomieszczenie powinno się wyposażyć w poprawnie działający system wentylacyjny. Zatrudnieni muszą pamiętać, że palenie w miejscach niedozwolonych wiąże się z naliczeniem kar finansowych (nawet do 500 zł), upomnieniem bądź naganą.

Przerwa na papierosa w pracy

Kodeks pracy w żaden sposób nie opisuje przerwy na papierosa. Artykuł 134. kodeksu mówi, że: jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Oprócz tego osobom wykonującym zadania przed monitorem komputera dłużej niż 4 godzinny dziennie przysługuje 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy.

Kodeks pracy nie określa, na co zatrudniony powinien przeznaczyć wolny czas. Palacze muszą pamiętać, że wychodzenie na przerwę co pół godziny, może nie spodobać się przełożonemu. Warto zaznaczyć, że wcześniej wspomniane 5 minut nie kumuluje się w kilka dłuższych przerw.

Palenie w pracy – nowe przepisy

Osoby uzależnione, które często wychodzą na przerwy, będą musiały odpracować ten czas, przy czym przełożony nie potratuje tego jak nadgodziny. Przedsiębiorcy często narzekają, że przez przerwy na papierosa tracą spore sumy pieniędzy. Dlatego nowe przepisy mają rozwiązać tę kwestię. Rząd prowadzi prace nad nowelizacją Kodeksu pracy. Zmiany mają dotyczyć między innymi palenia papierosów w zakładzie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed