Tłumacz przysięgły

Tłumacze mają obecnie pełne ręce roboty. Liczba dokumentów do przetłumaczenia cały czas rośnie. Może to wynikać z postanowień układu Schengen, który zakłada otwarcie granic. Coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża do Polski. Także Polacy często wyjeżdżają. Część ludzi decyduje się na emigrację zarobkową. Rozpoczynając nowe życie za granicą, potrzebne są przetłumaczone pewne dokumenty, np. dyplomy, referencje, akty urodzeń czy ślubu. Niektóre z nich mogą być wykonane tylko przez tłumacza przysięgłego, który ma specjalne uprawnienia.

Tłumacz przysięgły – wymagania

Tłumacze przysięgli należą do zwodów zaufania publicznego. W zawodzie tłumacza istotna jest perfekcyjna znajomość języka obcego. Najczęściej pracę w tej profesji rozpoczynają absolwenci różnych filologii. Według ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego, należy spełniać następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwa lub kraju UE bądź EFTA,
  • znajomość języka obcego oraz języka polskiego,
  • posiadać uprawnienia do uwierzytelniania tłumaczeń,
  • być niekaralnym,
  • posiadać ukończone studia wyższe.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego pozwala na zdobycie uprawnień do uwierzytelniania dokumentów. Chętni do przystąpienia do testu muszą złożyć wniosek o wyznaczenie terminu. Egzamin jest organizowany w przeciągu roku od wystosowania wniosku i składa się z części ustnej i pisemnej.

Część pisemna trwa 4 godziny i polega na przetłumaczeniu 4 tekstów, z czego 2 są po polsku, a 2 w języku obcym. Jedno z zadań polega na przetłumaczeniu pisma sądowego bądź ustawy. Podczas pracy nad tekstami można korzystać ze słowników lub glosariuszy (kandydaci sami muszą się w nie zaopatrzyć). Niedozwolone jest natomiast posiłkowanie się ustawami lub przykładami tekstów sądowych. Egzamin pisany jest odręcznie.

W ustnej części uczestnicy muszą zmierzyć się z tłumaczeniem a vista. Na zapoznanie się z tekstem kandydaci mają 2 minuty. Później przychodzi czas na tłumaczenie konsekutywne. Polega ono na tłumaczeniu wypowiedzi dopiero, kiedy prelegent ją zakończy.

Praca tłumacza przysięgłego – uprawnienia

Powyższy egzamin przeprowadza specjalna komisja powoływana na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości. Otrzymanie pozytywnego wyniku skutkuje nadaniem specjalistycznych uprawnień. Potwierdza je świadectwo. Oprócz tego należy złożyć ślubowanie i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych. Spełnienie wszystkich wymagań upoważnia do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie.

Praca dla tłumacza

Tłumacz przysięgły znajdzie pracę praktycznie w każdym biurze tłumaczeniowym. Oprócz tego można założyć np. jednoosobową działalność gospodarczą. Często wiąże się to z pracą zdalną. Uzyskane uprawnienia pozwalają na tłumaczenie aktów chrztu, zgonu, ślubu, dyplomów oraz innych dokumentów państwowych. Zapotrzebowanie na usługi tłumaczy są duże nie tylko w wielkich aglomeracjach.

Ile zarabia tłumacz?

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego jest wyższe niż zwykłego tłumacza. Cena za jedną stronę zależy głównie od języka z jakiego tłumaczony jest tekst. W związku z tym, że tłumacz przysięgły traktowany jest jak urzędnik państwowy, stawki są określane w Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed