Rozpoczynając pracę w oparciu o umowę o pracę, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Niezależnie od tego, czy jest to nasza pierwsza w życiu umowa tego typu, czy kolejna, musimy mieć na uwadze, czy spełnione są paragrafy wynikające z Kodeksu Pracy.

Istotne paragrafy

Umowa o pracę powinna zawierać wiele paragrafów, które ważne i niezbędne są zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Tuż przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien otrzymać skierowanie na badania medycyny pracy. Dopiero po ich wykonaniu może przystąpić do podpisania umowy i rozpoczęcia pracy.

Egzemplarz umowy wraz z załącznikami zawierającymi zapisy dotyczące świadczenia stosunku pracy na rzecz pracodawcy, pracownik musi otrzymać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Wszelkie istotne informacje dotyczące wymiaru urlopów oraz dni wolnych od pracy, przysługujących pracownikowi prawach, ale także obowiązkach powinny zawierać się w treści umowy i pracę.

Najważniejsze, co musi zawierać dokument to:

  • umowa na okres próbny
  • umowa na czas określony
  • umowa na czas nieokreślony
  • umowa na zastępstwo

Forma

Umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej, w języku polskim, w co najmniej dwóch egzemplarzach. W dokumencie muszą widnieć strony umowy tj. pracownik-pracodawca, rodzaj umowy, data zawarcia, warunki pracy oraz płacy. Bardzo ważne jest dokładne określenie rodzaju wykonywanej pracy z racji zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy. Wskazanie miejsca, gdzie świadczony będzie stosunek pracy oraz określenie wynagrodzenia za pracę wraz z jej składnikami.

Braki

Jeśli z jakichś przyczyn pracodawca nie wywiąże się z wyżej wymienionych punktów, pracownik nie ma obowiązku podpisywania takiej umowy oraz nie ma obowiązku rozpoczynania pracy, do momentu, aż wszelkie nieścisłości prawne wynikające z Kodeksu Pracy zostaną uzupełnione regulaminowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed