Praca: Zastępca naczelnika(nr 2780)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Zastępca naczelnika(nr 2780)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/2780
OBOWIĄZKI:
zastępca naczelnikaw Wydziale Informacji, Analiz i SzkoleńZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- wstępna kontrola uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podlegających nadzorowi Izby,- monitorowanie stanu budżetów jednostek samorządu terytorialnego,- kontrola sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego,- udział w opracowywaniu analiz, opinii, raportów i sprawozdań,- współpraca z członkami kolegium oraz Wydziałem Kontroli Gospodarki Finansowej w zakresie kontroli i nadzoru nad jst i związkami komunalnymi,- obsługa kolegium Izby,- kompletowanie i przechowywanie dokumentacji, prowadzenie rejestrów elektronicznych,- doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,- wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie),- doświadczenie zawodowe: staż pracy - min. 4 lata,- znajomość obsługi komputera.Wymagania dodatkowe:- wiedza z zakresu zadań określonych ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawą o finansach publicznych, innymi przepisami prawa dotyczącymi spraw finansowych, gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,- posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych takich jak: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, samodzielność, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji oraz umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 500 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy