Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Zarządca osiedla(nr 4101)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/4101
OBOWIĄZKI:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:- bieżące monitorowanie podległych nieruchomości;- przyjmowanie interwencji mieszkańców podległych nieruchomości oraz przygotowywanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień;- kontrola realizacji świadczonych usług w zakresie m.in. utrzymania czystości, dezynfekcji, dezynsekcji i utrzymania terenów zielonych;- udział w postępowaniu wyjaśniającym związanym z naruszaniem Regulaminu porządku domowego oraz interwencje u lokatorów w sprawach naruszenia przepisów tego regulaminu;- współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi podmiotami w zakresie ładu i porządku w rejonie swojego działania;- składanie wniosków w sprawach remontów i wykonania decyzji administracyjnych;- uczestniczenie w czynnościach eksmisyjnych w zakresie objętym przepisami odpowiednich ustaw;- sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych będących w zasobach Spółdzielni.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:- wykształcenie minimum średnie - preferowane administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne;- znajomość przepisów i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz znajomość przepisów ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami;- znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami;- umiejętność sprawnej obsługi komputera - znajomość pakietu Microsoft Office;- umiejętność pracy w zespole, duża samodzielność, komunikatywność i zaangażowanie;- dobra organizacja pracy własnej; - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;- doświadczenie w pracy z klientem zewnętrznym.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy



Menu