Praca: Technik ds. Linii Elektroenergetycznych

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Technik ds. Linii Elektroenergetycznych

Energa-Operator SA, Oddział w Toruniu


Miejsce pracy: Toruń    Nr ref.: LP02/I/2021     Oferta ważna do: 10.02.2021

Jeśli masz:  
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu elektroenergetycznym lub pokrewne,
 • Znajomość regulacji prawnych w obszarze energetyki,
 • Znajomość tematyki z zakresu sieci elektroenergetycznych,
 • Umiejętność samodzielnej realizacji zadań i rozwiązywania problemów,
 • Praktyczną znajomość Pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.
Mile widziane:  
 • Znajomość Korporacyjnego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (SID).
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Zarządzanie pracami realizowanymi na liniach WN, ukierunkowane na stały wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej.
 • Opracowywanie na poziomie Oddziału planów rzeczowych i kosztowych prac eksploatacyjnych i remontowych dla sieci wszystkich poziomów napięć, w tym kontrola ich realizacji.
 • Planowanie, przygotowywanie i nadzór nad realizacją prac remontowych i eksploatacyjnych w zakresie linii WN, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonanych prac oraz ich rozliczanie.
 • Dokonywanie oceny stanu technicznego linii WN.
 • Prowadzenie pomiarów metodą termowizji dla obiektów lini WN.
 • Identyfikowanie potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych w liniach WN.
 • Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z parametrami sieci oraz jakości energii elektrycznej.
 • Udział w opracowywaniu standardów technicznych urządzeń elektroenergetycznych, standardów prac na sieci, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Instrukcji uzgadnianiu warunków przyłączeniowych i warunków usuwania kolizji.
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania linii WN, w tym m.in. analizy awaryjności, kosztów eksploatacji sieci na poziomie Oddziału.
 • Prowadzenie i stanowiskowych oraz instrukcji eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
 • Udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych sieci elektroenergetycznych oraz zagospodarowania terenu w pobliżu istniejących sieci.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji o numerze rekrutacyjnym LP02/I/2021".

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • Atrakcyjne warunki finansowe,
 • Umowę o pracę,
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
APLIKUJ TERAZ