Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Staż pomoc nauczyciela
Miejsce pracy: Toruń
Numer: StPr/24/0296
OBOWIĄZKI:
Obserwacja pracy nauczyciela. Stopniowe wdrażanie do wykonywania poleceń opiekuna. Przełamywanie barier, zahamowań między stażystą, a dziećmi. Obserwacja współpracy nauczyciela z rodzicami - kontakty, indywidualne rozmowy, ukierunkowane współdziałanie obu stron nad aktywizowaniem rozwoju własnego dziecka. Zapoznanie się z dostarczonymi przez opiekuna stażu wewnętrznymi dokumentami przedszkola. Udział w wycieczce organizowanej przez przedszkole. Podejmowanie współpracy z nauczycielem w zakresie przygotowania pomocy dydaktycznych do zajęć i zabaw. Próby samodzielnego inicjowania i prowadzenia zabaw z dziećmi. Pomoc dzieciom w opanowaniu treści wierszy na uroczystość przedszkolną. Pomoc w rozwijaniu samodzielności i inspirowaniu własnych działań dzieci w zakresie samoobsługi. Samodzielne pełnienie obowiązków pomocy nauczyciela. Inspirowanie własnych działań po wcześniejszym uzgodnieniu ich z nauczycielem. Systematyczna dbałość o ład i porządek w otoczeniu. Przygotowanie sprawozdań z odbytego stażu i poświadczenie prawdziwości informacji w nim zawartych przez opiekuna bezrobotnego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

wykształcenie min. średnie, zamiłowanie do pracy z dziećmi

Miejsce pracy:

Toruń


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

APLIKUJ TERAZ