Praca: Starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 80869

Warunki pracy

Warunki pracy
-           praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
-           nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
-           pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • realizuje prace związane z obsługą informacyjną w ramach przypisanej dziedziny, przygotowuje dane do publikacji, wspiera merytorycznie innych pracowników w tym zakresie
 • opracowuje regionalne zestawienia danych, opisy i produkty statystyczne
 • popularyzuje i promuje zasoby i produkty statystyki publicznej
 • uczestniczy w bezpłatnym udostępnianiu danych i informacji statystycznych
 • uczestniczy w realizacji działalności wydawniczej Urzędu, wspomaga prace redakcyjne, skład i tworzenie grafiki
 • monitoruje i analizuje sytuację województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przypisanej dziedziny, rozpoznając zapotrzebowanie na produkty statystyczne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • przeszkolenie w zakresie: aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie: podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie analiz statystyczno-przestrzennych (SPSS, ArcGIS)
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej oraz opracowań, np. Adobe InDesign
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej
APLIKUJ TERAZ