Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116555

Warunki pracy


 • Praca biurowa,

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na VI piętrze w budynku B położonym w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,

 • Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu,

 • Budynek i pomieszczenia urzędu są częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (budynek posiada windę, na VI piętrze brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach Inspektoratu brak pętli indukcyjnych).

Zakres zadań

 • Realizuje zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
 • Wykonuje obowiązki Administratora i Redaktora strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • Wykonuje obowiązki Administratora Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP oraz zajmuje się jej obsługą
 • Prowadzi rejestry
 • Organizuje pracę kancelaryjną w Inspektoracie
 • Przygotowuje pisma zlecone przez przełożonego
 • Przygotowuje rozliczenia, sprawozdania, raporty i inwentaryzację
 • Prowadzi nadzór nad umowami zawieranymi przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 • Wykonuje obowiązki Administratora systemu eDok
 • Wykonuje obowiązki Administratora Systemów Informatycznych
 • Wykonuje obowiązki sekretarki w czasie jej nieobecności
 • Przygotowuje i zdaje materiały do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych
 • Płynne i biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie
 • Rzetelność i terminowość
 • Umiejętność komunikacji i współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ