Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 74581

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Nietypowe godziny pracy (praca dwuzmianowa),


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku oraz pomieszczenia budynku nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wprowadzaniem do bazy KSIP danych dotyczących postępowań przygotowawczych w zakresie przestępstw, postępowań oraz rejestracji procesowych osób i informacji uzupełniających na podstawie otrzymanych formularzy KSIP lub akt postępowań przygotowawczych, w celu zapewnienia terminowej rejestracji danych o prowadzonych postepowaniach przygotowawczych,
 • Prowadzeniem Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych w celu bieżącej rejestracji wszczynanych postępowań przygotowawczych oraz odmów wszczęcia i dostarczenia wiedzy o przepływie dokumentacji związanej z tymi postepowaniami,
 • Rejestracją środków zapobiegawczych i karnych oraz policyjnych zakazów i nakazów w ERCDŚ i KSIP, przygotowaniem pism do sądów i prokuratur w zakresie stosowanych środków w cele prawidłowego ich stosowania,
 • Przyjmowaniem do archiwizacji materiałów otrzymanych od policjantów i sprawdzania pod względem terminowego przekazania tych dokumentów, ich kompletności, w celu prawidłowego prowadzenie i gromadzenia zasobu archiwalnego jednostki,
 • Prowadzeniem korespondencji dotyczącej poszukiwań osób z organami zarządzającymi poszukiwania w celu przekazywania informacji o aktualnym stanie poszukiwań,
 • Przygotowywaniem na polecenie przełożonych bieżących analiz i typowań obejmujących zakres wprowadzanych danych do systemu KSIP i ERCDŚ w celu zapewnienia bieżącej informacji o stanie spraw, rejestrowanych osób i zdarzeniach,
 • Obsługą interesantów zgłaszających się do jednostki celem sprawnego załatwienia spraw zgłaszanych w komisariacie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Samodzielność,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 742 z późniejszymi zmianami).
APLIKUJ TERAZ