Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy laborant
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 98095

Warunki pracy

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca w laboratorium biologicznym,


·         kontakt z materiałem roślinnym i  odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie,


·         użytkowanie sprzętu laboratoryjnego


·         konieczność pracy w zespole,


·         duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań,


·         praca pod presją czasu,


·         użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Miejsce pracy: Praca w siedzibie Oddziału Centralnego Laboratorium GIORiN w Bydgoszczy ul. Fordońska 80-94.


 


·         Budynek piętrowy,  może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy.


·         Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


 

Zakres zadań

 • przyjmowanie prób do badań
 • sporządzanie sprawozdań z badań i wystawianie rachunków z badań
 • współudział w pracach przygotowawczych próbek do badań
 • współudział w wykonywaniu analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
 • współudział w realizacji szkoleń i przygotowywaniu materiałów poglądowych
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025
 • praca w systemach informatycznych: ZSI, LIMS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie biologiczne, rolnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze laboratoryjnym
 • znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym
 • znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym)
 • dokładność, staranność, zdolności manualne
 • umiejętność pracy w zespole; komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium
APLIKUJ TERAZ

Menu