Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Aleksandrów Kujawski
Ogłoszenie o naborze Nr 109535

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca pod presją czasu,

 • kontakt z klientem zewnętrznym,

 • wyjazdy służbowe,

 • praca na I piętrze, w budynku bez windy

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości i bieżącej księgowości inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz kontrola ich zgodności z planem finansowym jednostki
 • opracowywanie planów wydatków i dochodów budżetowych, w tym z budżetu zadaniowego
 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych należności pieniężnych dla zawartych umów o pracę, zleceń,
 • rozliczanie dochodów budżetowych inspektoratu i wydatków związanych z monitoringiem chorób zakaźnych zwierząt,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań GUS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów dot. finansów publicznych, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • znajomość pakietu Office ( Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i kreatywność
APLIKUJ TERAZ