Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120296

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym w budynku C (wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

  • Przyjmuje wnioski paszportowe, w tym weryfikuje ich poprawność, pobiera odciski linii papilarnych klientów oraz pobiera opłaty paszportowe przy użyciu terminala płatniczego, uwierzytelnia zgody rodziców na wnioskach o wydanie dzieciom paszportów, celem potwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do złożenia tych wniosków i udziela informacji w tym zakresie celem umożliwienia klientom uzyskanie paszportu
  • Wydaje dokumenty paszportowe wraz z weryfikacją linii papilarnych klientów realizując zadanie przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego, celem odebrania paszportów przez klientów
  • Przyjmuje i przygotowuje spersonalizowane dokumenty paszportowe wprowadzając je do depozytu systemowego i depozytu alfabetycznego w celu umożliwienia wydania paszportów klientom
  • Obsługuje zbiór ,,Rejestr Dokumentów Paszportowych. Porządkuje i opracowuje dokumentację zakończonych spraw w celu przekazania jej do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
  • Znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o dowodach osobistych (rozdziały od 1 do 5), o ewidencji ludności (rozdziały od 1 do 5), kodeks rodzinny i opiekuńczy – Tytuł II, Dział Ia, Rozdział II, Oddział 2, o służbie cywilnej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
APLIKUJ TERAZ