Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Komendant Miejski PSP poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 114324

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, dostosowanych toalet. Praca z zastosowaniem komputera i urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu, a także poza siedzibą.

Zakres zadań

 • realizuje zgłoszenia serwisowe z zakresu sprzętu informatycznego na terenie Komendy i jednostek podległych KM PSP w Toruniu
 • realizuje zadania lokalnego administratora w sieci komputerowej KM PSP w Toruniu w celu wypełnienia postanowień polityki bezpieczeństwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów na właściwym poziomie
 • zarządza usługami Active Directory oraz serwerami z systemami Microsoft, konfiguruje i zarządza stacjami roboczymi w środowisku domenowym KM PSP w Toruniu
 • instaluje i konfiguruje serwery wirtualne w środowisku Vmware
 • instaluje i aktualizuje oprogramowanie użytkowane w KM PSP w Toruniu (SWD PSP, Fortech, oprogramowanie antywirusowe)
 • udziela wsparcia technicznego użytkownikom sprzętu informatycznego w celu zapewnienia pracownikom oraz funkcjonariuszom ciągłości pracy
 • ocenia przydatność sprzętu informatycznego do dalszej eksploatacji w celu przedłożenia propozycji w zakresie dalszego wykorzystania
 • wdraża zasady bezpieczeństwa w sieci teleinformatycznej
 • instaluje i konfiguruje sieciowe wielofunkcyjne urządzenia drukujące
 • obsługuje system kopii zapasowych w oparciu serwery kopii zapasowych
 • konfiguruje urządzenia sieciowe w tym routery i przełączniki sieciowe
 • czynnie uczestniczy w projektach mających na celu usprawnienie i unowocześnienie infrastruktury sieci KM PSP w Toruniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw informatycznych w urzędzie lub instytucji prywatnej
 • Posiadanie certyfikatów związanych z administrowaniem siecią
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ