Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Inowrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126265

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu
 • Praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy
 • Praca w wymiarze 8 godzin dziennie z przerwą regulaminową
 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe warunki pracy
 • Budynek główny komendy częściowo przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami (toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, winda prowadząca na parter budynku). Brak udogodnień do poruszania się między kondygnacjami budynku głównego i w pozostałych budynkach komendy, brak udogodnień na stanowisku pracy-konieczność przemieszczania się miedzy kondygnacjami budynku

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane z organizacją szkoleń dla policjantów i pracowników
 • Wykonuje czynności związane z realizacją spraw mobilizacyjno-obronnych, w celu zapewnienia aktualności dokumentacji
 • Prowadzi rozmowy z kandydatami do służby w Policji
 • Obsługuje teleinformatyczny System Wspomagania Obsługi Policji (SWOP)
 • Pełni funkcję nieetatowego inspektora ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia właściwej ochrony ppoż. w jednostce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w jednostkach samorządowych
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Samodzielność, komunikatywność, asertywność,
 • Umiejętności interpersonalne, umiejętność współpracy, kreatywność, odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów w zakresie obronności kraju, ochrony ppoż
 • Posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
APLIKUJ TERAZ