Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Golub-Dobrzyń
Ogłoszenie o naborze Nr 87022

Warunki pracy

Praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin, kontrole w terenie, dojazd na kontrole oraz szkolenia samochodem służbowym, możliwe nietypowe godziny pracy w tym dyżury także w poże nocnej.


W budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • nadzór nad produkcją i obrotem pasz
 • nadzór nad produkcją pierwotną pasz
 • nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie sprawozdawczości i rejestrów z zakresu pasz i utylizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obsługi komputera oraz programów Word i Excel
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Menu