Starszy inspektor w oddziale wydatków osobowych i spraw socjalnych(nr 4953)

  1. Praca Toruń
  2. Oferty pracy
  3. Starszy inspektor w oddziale wydatków osobowych i spraw socjalnych(nr 4953)
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Starszy inspektor w oddziale wydatków osobowych i spraw socjalnych(nr 4953)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/4953
OBOWIĄZKI:
Zakres obowiązków:1. Realizowanie zadań w zakresie administrowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w ramach prowadzenia wspólnej działalności socjalnej na cele mieszkaniowe w Inspektoracie.2. Weryfikacja oświadczeń pracowników RON IWsp SZ i emerytów uprawnionych do korzystania z ZFŚS.3. Gromadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę ustalenia przebiegu służby wojskowej i wysokości składników uposażenia na poszczególnych stanowiskach służbowych, w tym określenie wysokości składników obligatoryjnych.4. Sporządzanie, na podstawie dokumentacji zastępczej, informacji o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia byłych żołnierzy, którzy nie nabyli prawa do wojskowych świadczeń emerytalno rentowych.Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania konieczne: 1. Wykształcenie: średnie 2. Doświadczenie zawodowe: min. 4 lata pracy zawodowej (2 lata jeśli wykształcenie wyższe). Wymagania dodatkowe:1. Znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.2. Umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (MS Office w szczególności WORD, EXCEL, POWER POINT).3. Umiejętność samodzielnego redagowania pism oraz interpretacji przepisów określonych w aktach prawnych.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 465 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu