Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent laboratoryjny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 98588

Warunki pracy

Praca wykonywana przy komputerze i elektronicznych urządzeniach badawczych. Podczas oględzin praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Używanie środków chemicznych do ujawniania śladów kryminalistycznych.  W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa. Podjazdy dla niepełnosprawnych oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak pojazdu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej.

Zakres zadań

 • przeprowadza badania w zakresie identyfikacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, ustala przeznaczenie urządzeń cyfrowych oraz nośników danych, przeprowadza proces odzyskiwania danych z nośników cyfrowych oraz ich weryfikacji
 • bierze udział w oględzinach miejsc zdarzeń, oględzinach zwłok i innych czynnościach procesowych
 • administruje siecią komputerową Laboratorium Kryminalistycznego, serwerami sieci Laboratorium Kryminalistycznego oraz nadzoruje ich funkcjonowanie
 • serwisuje i konfiguruje sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne Laboratorium Kryminalistycznego oraz zainstalowane na tym sprzęcie oprogramowania
 • tworzy aplikacje i zestawienia statystyczne niezbędne dla funkcjonowania Laboratorium Kryminalistycznego
 • uczestniczy w szkoleniach, sympozjach i innych formach kształcenia organizowanych przez jednostki policji oraz podmioty zewnętrzne
 • bierze udział w rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych w charakterze biegłego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku informatyka lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie zawodowe dla ekspertów kryminalistyki na stanowiskach cywilnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Prawo jazdy
 • Uprawnienia audytora
 • Znajomość komputerowych systemów operacyjnych
 • Znajomość budowy komputerów, oprogramowania typu forensic, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
APLIKUJ TERAZ

Menu