Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 81005

Warunki pracy

Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.


Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące wydawania opinii w zakresie przyrodniczym w ramach postępowań dotyczących określenia potrzeby przeprowadzenia i prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji z zakresu odstępstw od zakazów z ochrony gatunkowej zwierząt, kontroluje spełnienie warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach oraz cofa zezwolenia w przypadkach niespełnienia zawartych w decyzji warunków.
 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem lub realizacją zadań ochronnych oraz planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000.
 • Prowadzi sprawy związanych z opracowaniem lub realizacją zadań ochronnych oraz planów ochrony rezerwatów przyrody.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji, w której nakazuje, w zależności od potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych dla działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, które zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku biologia, zoologia, ochrona środowiska lub studia podyplomowe w ww. zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym staż) związane z ochroną środowiska, ochroną zasobów przyrodniczych lub w administracji.
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody;
 • Wiedza przyrodnicza w zakresie umiejętności rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie i ich siedlisk oraz biologii tych gatunków;
 • Znajomość zasad funkcjonowania form przyrody;
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ