Specjalista / Specjalistka ds. obwodów pierwotnych WN i NN​

 1. Praca Toruń
 2. Oferty pracy
 3. Specjalista / Specjalistka ds. obwodów pierwotnych WN i NN​

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:


Specjalista / Specjalistka ds. obwodów pierwotnych WN i NN​

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr Ref.: BB/DD/WB/S2/03/23

Twój zakres obowiązków:

 • Udział w uzgodnieniach dokumentacji przedinwestycyjnej w zakresie rozwiązań technicznych obwodów pierwotnych WN i NN.
 • Opiniowanie opracowywanej w ramach realizacji projektów inwestycyjnych dokumentacji i rozwiązań technicznych w zakresie obwodów pierwotnych.
 • Udział w próbach i testach fabrycznych w celu zapewnienia spełnienia wymagań standardów technicznych.
 • Udział w przeprowadzaniu odbiorów dostaw aparatury, prac inwestycyjnych, w odbiorach obiektów sieci przesyłowej, a w szczególności w sprawdzeniach technicznych w zakresie obwodów pierwotnych.
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji standardów, specyfikacji technicznych i wymagań funkcjonalnych w obwodach pierwotnych.
 • Nadzór nad stosowaniem standaryzacji i typizacji w procesach realizowanych przez zamiejscowe komórki organizacyjne w zakresie obwodów pierwotnych.
 • Śledzenie analiz awaryjności obiektów i ich części składowych w zakresie aparatury pierwotnej na terenie odpowiedzialności przypisanej do zamiejscowej komórki organizacyjnej.
 • Wsparcie techniczne przy formułowaniu ocen w zakresie wydarzeń sieciowych, stanów awaryjnych i zakłóceniowych w zakresie obwodów pierwotnych.
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej związanej z przyłączaniem do sieci przesyłowej infrastruktury podmiotów zewnętrznych tj. odbiorców, wytwórców i spółek dystrybucyjnych.
 • Implementacja efektów prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych w standardach technicznych.
 • Śledzenie nowości w rozwiązaniach technicznych  wdrażanych w europejskiej i światowej elektroenergetyce.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek - elektroenergetyka, elektrotechnika, automatyka lub pokrewny
 • co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań (w przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty)
 • co najmniej cztery lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań (w przypadku aplikowania na stanowisko starszego specjalisty) , preferowane doświadczenie w obrębie urządzeń obwodów pierwotnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • samodzielność, komunikatywność, terminowość
 • gotowość do częstych wyjazdów
 • odporność na stres

 Mile widziane

 • znajomość branży zasilania i urządzeń potrzeb własnych nn i SN
 • znajomość j. angielskiego technicznego
 • świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru dla Grupy 1 lub 2 urządzeń bez ograniczenia napięcia

Co oferujemy?

 • możliwość uczestnictwa w najnowszych projektach związanych z rozbudową wewnątrz Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) oraz połączeń międzynarodowych (połączenia międzysystemowe OSP)
 • możliwość osobistego rozwoju technicznego w branży pierwotnych, w tym owej dla Polski branży offshore związanej między innymi z przyłączaniem Morskich Farm Wiatrowych do KSE,
 • możliwość wdrożenia, współpracy, rozwoju i wymiany wiedzy w wielobranżowym zespole technicznym (obwody wtórne, systemy sterowania i nadzoru, obwody pierwotne, linie napowietrzne i kablowe, potrzeby własne, systemy HVDC)
 • istnieje również możliwość zatrudnienia osób nieposiadających doświadczenia zawodowego (bezpośrednio do 12 miesięcy po ukończeniu studiów) – przy spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w ogłoszeniu
APLIKUJ TERAZ