Praca: Specjalista ds. Personalnych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Co nas wyróżnia?
 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

 • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
 • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
 • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
 • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

Specjalista ds. Personalnych
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr ref.: S1/NHR/2021
Zadania:
 • Kompleksowe prowadzenie administracji personalnej oraz bieżąca obsługa pracowników oraz osób udzielających świadczeń medycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Obsługa systemów informatycznych (m.in. system kadrowo płacowy SIMPLE, system do elektronicznej ewidencji czasu pracy).
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących zatrudnionego personelu.
 • Wdrażanie innych projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Wsparcie kadry zarządzającej w działaniach personalnych.
Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 lata pracy w dziale personalnym.
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, znajomość aktualnego orzecznictwa oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy w pracy.
 • Obsługa komputera oraz biegłość w MS Office (w szczególności programy Word i Excel).

Wymagania pożądane:

 • Ukończone studia w zakresie związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Znajomość zagadnień lub doświadczenie w pracy w sektorze ochrony zdrowia.
 • Rozbudowane umiejętności interpersonalne i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.
 • Wsparcie merytoryczne oraz przyjazną atmosferę w biurze.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ