Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Samodzielny referent(nr 4156)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/22/4156
OBOWIĄZKI:
1. Współudział w ustalaniu i planowaniu zakresu wzajemnej współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.2. Współudział w organizacji przedsięwzięć związanych z obchodami rocznic, świąt państwowych i wojskowych.3. Analizowanie potrzeb sprzętu kulturalno oświatowego i składanie zapotrzebowań do Dowództwa 1 BLog.4. Zbieranie danych do prowadzenia kroniki Jednostki Wojskowej.5. Współudział w aktualizacji zestawień wyróżnień udzielonych żołnierzom oraz ewidencji nagród rzeczowych.6. Realizowanie zamierzeń w zakresie promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Jednostki Wojskowej i wojska wśród lokalnej społeczności.7. Opracowywanie graficzne materiałów promocyjnych Jednostki Wojskowej, listów gratulacyjnych, podziękowań, życzeń i innych materiałów wymagających graficznego zobrazowania.Wynagrodzenie zasadnicze: 3100,00 zł + 10% premii + wysługa lat.Zatrudnienie dotyczy Jednostki Wojskowej 1197.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Wykształcenie: średnie i 4 lata pracy ogółem lub wyższe i 2 lata doświadczenia zawodowego.Wymagania pozostałe:1) Umiejętność interpretacji obowiązujących aktów prawnych normujących działalność służbową zgodnie z zakresem obowiązków;2) Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;3) Umiejętność samodzielnego redagowania pism, planowania i organizacji pracy;4) Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

APLIKUJ TERAZ