Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 121086

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,


 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronach:


  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/kujawsko-pomorski-urzad-celno-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/6QJk/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego-22?


  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/3WpQ/content/dostepnosc-architektoniczna?Zakres zadań

 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą oraz analizę ryzyka dotyczącą zjawisk występujących w obszarze właściwości KAS
 • Bierze udział w typowaniu podmiotów do kontroli celno-skarbowej
 • Współpracuje w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych z państwami członkowskimi UE oraz państwami trzecimi
 • Pozyskuje, rejestruje, przetwarza i dystrybuuje informacje niezbędne do zarządzania ryzykiem zewnętrznym
 • Analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowej i celnej w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz prawa celnego
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi innych podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ