Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120656

Warunki pracy


 •        praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie,

 •        siedziba WITD w Bydgoszczy mieści się w pomieszczeniach na IV piętrze w budynku bez windy.

Zakres zadań

 • wspomaga pracę Samodzielnego Stanowiska ds. Prawnych,
 • prowadzi bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Samodzielnego Stanowiska ds. Prawnych,
 • zapewnia właściwy bieg spraw i dokumentów Samodzielnego Stanowiska ds. Prawnych,
 • przygotowuje projekty pism (zawiadomień, wezwań, decyzji administracyjnych itp.) i sporządza gotowe pisma w sprawach prowadzonych przez Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych,
 • wprowadza dane związane z prowadzonymi postępowaniami będącymi następstwem kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwach do systemów teleinformatycznych (CEN - Centralna Ewidencja Naruszeń, KREPTD - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego),
 • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy oraz Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie spraw prowadzonych przez Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych,
 • prowadzi wymianę informacji i korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • przygotowuje do zarchiwizowania dokumenty wytwarzane przez Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych, w tym teczki zakończonych spraw,
 • zastępuje, w przypadku nieobecności, pracowników administracyjnych Samodzielnego Stanowiska ds. Prawnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność formułowania precyzyjnych i czytelnych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy oraz ustalania priorytetów
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • systematyczność i samodzielność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na podobnym stanowisku lub w jednostce administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w zakresie organizacji, kompetencji i zadań Inspekcji Transportu Drogowego
APLIKUJ TERAZ