Komenda Miejska Policji w Toruniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 137489

Warunki pracy

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne  warunki pracy;praca wykonywana z użyciem sprzętu biurowego, komputera, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przyjmuje, rejestruje, przechowuje i wysyła dokumenty zawierające informacje niejawne w Oddziale Kancelarii Tajnej KMP
 • prowadzi rejestry dokumentów niejawnych/urządzeń ewidencyjnych
 • nadzoruje obieg dokumentów niejawnych
 • udostępnia i wydaje dokumenty osobom uprawnionym, posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego
 • archiwizuje dokumenty znajdujące się w Kancelarii Tajnej
 • rozlicza pracowników i funkcjonariuszy ze stanu posiadanych dokumentów zgodnie z urządzeniami ewidencyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca kancelaryjno-biurowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych