Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 126845

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:
   https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/trzeci-urzad-skarbowy-w-bydgoszczy/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/2McD/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-5?

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego, sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz popiera je przed sądem
 • Opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Prowadzi postępowania mandatowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, ustawy o rachunkowości oraz ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia i oceny zebranego materiału dowodowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ