Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 125909

Warunki pracy

biuro na parterze ,praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop, praca poza siedzibą urzędu

Zakres zadań

 • współuczestniczy w procesach z zakresu kontrolii zarządczej
 • obsługuje zadania ustawowe dotyczące wydawania dokumentów dla statków i załóg oraz prowadzi odpowiednie w tym zakresie rejestry i ewidencje
 • prowadzi sprawy związane z zamówieniami publicznymi oraz badaniem rynku przed dokonaniem zakupu
 • przygotowuje dane do sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych
 • przygotowuje dane do sprawozdania z korzystania ze środowiska
 • sporządza sprawozdania o taborze znajdującym się w ewidencji
 • prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie
 • archiwizuje dokumenty prowadzonych spraw
 • opiniuje pozwolenia wodno - prawne oraz sprawy związane z ustawowym zakresem działania urzędu
 • realizuje zadania zlecone przez przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja samorządowa lub państwowa
 • znajomość ustaw: o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego; kodeksu cywilnego oraz ustawy o żegludze śródlądowej i umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy, umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office – poziom zaawansowany
 • Staranności, uczciwości dokładności przy realizacji zadań
APLIKUJ TERAZ