Praca: Psycholog(nr 0352)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Psycholog(nr 0352)
Miejsce pracy: Solec Kujawski
Numer: StPr/21/0352
OBOWIĄZKI:
1.Organizowanie i prowadzenie wsparcia psychologicznego w Klubie Samopomocy.2.Motywowanie uczestników projektu do udziału we wsparciu psychologicznej.3.Tworzenie klimatu i atmosfery do pracy, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.4.Korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest konkurs:-miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim,-rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko psycholog,-rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, tj. od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.,-wymiar czasy pracy - 1/4 etatu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,-praca na w/w stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,-wybrany kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie,-bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu.wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

-posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,-posiadanie nieposzlakowanej opinii,-posiadanie przeszkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz prawo do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2019.1026),-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,-mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,-umiejętność interpretacji przepisów prawnych.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:-pożądane doświadczenie w pracy z osobami starszymi,-cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, cierpliwość, opiekuńczość, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.-gotowość udzielania pomocy,-dobra organizacja pracy.

Miejsce pracy:

Solec Kujawski


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy