Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 85529

Warunki pracy

Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok).

Zakres zadań

 • zapewnia dyspozytorom medycznym wsparcie psychologiczne, udziela porad oraz podejmuje działania profilaktyczne i terapeutyczne
 • prowadzi szkolenia dla dyspozytorów medycznych oraz kierownika dyspozytorni medycznej i zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej, w zakresie kompetencji psychologicznych zapobiegających stresowi na stanowisku pracy oraz służących wypracowaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym
 • zapewnia poradnictwo i pomoc psychologiczną w zakresie problemów psychologicznych wpływających na dobrostan psychiczny dyspozytora medycznego
 • bierze udział w interwencjach psychologicznych w sytuacjach kryzysowych
 • uczestniczy w procedurze rekrutacji przez weryfikację umiejętności radzenia sobie ze stresem, stabilności emocjonalnej, odporności psychicznej oraz innych niezbędnych z punktu widzenia specyfiki pracy kompetencji psychologicznych osób ubiegających się o stanowisko dyspozytora medycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe 5 letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w tym:
a)co najmniej 2 lata doświadczenia w interwencji kryzysowej lub pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub
b)co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w Policji, wojsku lub w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa,
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws organizacji dyspozytorni medycznej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Myślenie kreatywne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
APLIKUJ TERAZ

Menu