Jesteśmy firmą poligraficzną, liderem w branży etykiet
samoprzylepnych na polskim rynku od ponad 35 lat.

W GRAFPOLU każdy członek zespołu, ma świadomość,
że odgrywa kluczową rolę w sukcesie i produkcji
najlepszej jakości produktu.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Przedstawiciel Handlowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
 • aktywne pozyskiwanie klientów;
 • realizacja założonych planów sprzedaży;
 • opracowywanie ofert;
 • przygotowanie dokumentów sprzedażowych.
 • doświadczenia w sprzedaży i obsłudze klienta;
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych;
 • doskonałe umiejętności sprzedażowe oraz umiejętność prezentacji;
 • dobra organizacja pracy, dokładność, nastawienie na realizację celów;
 • komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej jak i w grupie;
 • znajomość branży poligraficznej będzie dużym atutem;
 • wykształcenie średnie;
 • aktywne prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych podróży służbowych.
 • pracę w firmie o uznanej pozycji na rynku
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • komfortowe warunki pracy i przyjazna atmosfera
 • wsparcie kadry zarządzającej i szkolenia
 • elastyczny czas pracy
 • talony pieniężne
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i prywatnej opieki medycznej
 • imprezy integracyjne i wspólne świętowanie
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

UWAGA! Przed zaaplikowaniem, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją!

Administratorem Państwa danych osobowych będzie GRAFPOL B.M. Meszkes 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8 N.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, albowiem nie spełnia przesłanek określonych w art. 37 ust.1 RODO. Główna działalność administrato-ra nie polega na operacjach przetwarzania danych, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób,których dane dotyczą na dużą skalę. Administrator nie jest organem, ani też podmiotem publicznym zobowiązanym do powołania Inspektora Ochrony DanychOsobowych, a także nie przetwarza na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych. Dlatego też, mogą się Państwo skontaktować ze Specjalista ds. Personal-nych i BHP, tel.: 52 3252600 lub e-mail: grafpol@grafpol.net, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko, a wprzypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji - także w celu przeprowadzenia i rozstrzy-gnięcia przyszłych rekrutacji;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które podadzą Państwo przy okazji aplikowania na wybrane stanowisko, jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przezPaństwa innych danych osobowych oraz zgody na wzięcie udziału także w przyszłych procesach rekrutacyjnych - udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcą danych osobowych (w niezbędnym zakresie), poza administratorem, będą:
• upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,
• w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora - podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,
• w przypadku podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu - podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzaniedanych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji - do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji. W przypadku Państwa zatrudnieniadane przetwarzane będą przez okres 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 22Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przeze Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać informacjiokreślonych w art. 22 Kodeksu pracy.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
APLIKUJ TERAZ