Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Aleksandrów Kujawski
Numer: StPr/23/0155
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie na bieżąco dokumentacji rodzin zastępczych; pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze; organizowanie opieki w rodzinach zastępczych; udzielanie porad i pomocy w zakresierozwiązywania spraw życiowych osobom; które dzięki tej pomocy byłyby zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną ich trudnej sytuacji.Wymagania Pracodawcy: 1) Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub 2) Ukończone studia na kierunku praca socjalna albo w zakresie pracy socjalnej lub 3) Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalizacji przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie. Ukończone studia podyplomowe w zakresie metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. Inne wykształcenie wyższe nie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne, kierunek: PRACA SOCJALNA


Wymagania inne:

Wymagania Pracodawcy: 1) Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub 2) Ukończone studia na kierunku praca socjalna albo w zakresie pracy socjalnej lub 3) Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalizacji przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie. Ukończone studia podyplomowe w zakresie metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. Inne wykształcenie wyższe nie.

Miejsce pracy:

Aleksandrów Kujawski


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

APLIKUJ TERAZ