Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Toruń
Numer: StPr/22/0873
OBOWIĄZKI:
prowadzenie pracy socjalnej z osobą lub rodziną przy wykorzystaniu metod pracy socjalnej oraz narzędzi i instrumentów pracy socjalnej, zawieranie kontraktu socjalnego oraz jego realizacja i monitorowanie, praca ze społecznością lokalną z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadającym zmieniającym się potrzebom społecznym, współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubustwa, dokumentowanie realizowanej pracy socjalnej i prowadzenie akt podopiecznych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych, w przypadku nagłym, zagrażającym zdrowiu lub zyciu osoby/rodziny, przygotowanie projektów pism wychodzących dot. realizowanej pracy socjalnej
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalana
Wykształcenie: pomaturalne/policealne, kierunek: Kolegium Pracowników Służb Społecznych


Wymagania inne:

1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub2. dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

Miejsce pracy:

Toruń


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

APLIKUJ TERAZ