Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Pracownik gospodarczy(nr 3810)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/3810
OBOWIĄZKI:
ZAKRES ZADAŃ:- dbanie o utrzymanie porządku na podległym terenie,- utrzymywanie w czystości parkingów i placu odpraw,- utrzymanie chodników i wejść do budynków w czystości, w okresie zimowym odśnieżanie, sypanie solą, piaskiem,- dbanie o odpowiedni stan terenów zielonych na wyznaczonej przestrzeni,* koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie,* pielęgnacja nasadzeń (podlewanie, przycinanie drzew i krzewów, pielenie, odchwaszczanie, nawożenie, dosiewanie i uzupełnianie ubytków w roślinności, przeprowadzanie profilaktycznych oprysków roślin i krzewów i tym podobne), które znajdują się wokół budynku,- zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek na terenie jednostki,- wykonywanie drobnych napraw hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych, mebli, sprzętu oraz elektrycznych w zakresie posiadanych,- wykonywanie drobnych prac remontowych, malarskich,- przenoszenie sprzętu biurowego, mebli, materiałów biurowych,- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż.,- wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.WARUNKI PRACY:- praca w wymiarze 8 godzin dziennie.MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:Izba Administracji SkarbowejUl. Czartoryskiego 2085-950 BydgoszczProponowane wynagrodzenie:Wynagrodzenie zasadnicze: 2650,00 zł bruttoPremia regulaminowa: 20% wynagrodzenia zasadniczego.Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, który wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do lat pracy wliczany jest również staż pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie: zasadnicze,- prawo jazdy kat. B,- uprawnienia elektryczne do 1KV-pozwalające wykonywać różnego typu naprawy elektryczne, potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne,- uprawnienia wysokościowe - pozwalające wykonywać prace na wysokościach,- uprawnienia w zakresie obsługi różnych maszyn i obrabiarek,- komunikatywność,- dyspozycyjność,- brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).WYMAGANIA DODATKOWE:- umiejętność pracy w zespole,- odporność na stres.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu