Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 121208

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w terenie;


- zgodnie z upoważnieniem do pobierania próbek praca na wysokości powyżej


3 m;


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;


- praca w zmiennych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niska, wysoka temperatura, opady).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną zdolnością poruszania się


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu i PEM
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym
 • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej
 • Bierze udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami
 • Prowadzi samochody osobowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku chemia lub biologia lub ochrona środowiska lun inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno- technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie Systemu zarządzania – norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność pracy w zespole i trudnych warunkach w terenie
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ