Praca: Młodszy informatyk

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 74707

Warunki pracy


 • Praca biurowa w budynku na 2. piętrze bez windy;

 • Sporadyczne wyjazdy służbowe (głównie w ramach szkolenia);

 • Konieczność uczestniczenia w ćwiczeniach, szkolenia i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy

Zakres zadań

 • Zapewnia bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych funkcjonujących w WSzW
 • Zapewnia podstawowe szkolenie użytkownikom końcowym komórek wewnętrznych WSzW w zakresie obsługi jawnego systemu informatycznego oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • Opracowuje programy organizacyjno - użytkowe na rozbudowę i modernizację systemów teleinformatycznych dla potrzeb WSzW
 • Prowadzi okresowe kontrole działania systemów operacyjnych, programów użytkowych i oprogramowania narzędziowego, w tym ich legalności
 • Pełni funkcję administratora: autonomicznego stanowiska komputerowego służącego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli "POUFNE", jawnego systemu teleinformatycznego oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • Opracowuje i aktualizuje szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji dla ASK POUFNE
 • Zapewnia we współdziałaniu z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego i pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych bezpieczeństwa niejawnego systemu teleinformatycznego ASK POUFNE oraz jawnego
 • Bierze udział we wdrażaniu nowych technologii informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą informatyczną
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługi systemów operacyjnych
 • Znajomość obsługi programów z pakietu MS Office, CorelDraw, Adobe Photoshop
 • Znajomość budowy i konfiguracji sieci komputerowych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi mediów społecznościowych
APLIKUJ TERAZ