Archiwum Państwowe w Toruniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 133352

Warunki pracy


 • wysiłek fizyczny (noszenie akt),
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Realizuje zamówienia klientów w celu spełniania ich potrzeb poznawczych.
 • Prowadzi ewidencję użytkowników oraz archiwaliów z pomocą urządzeń ewidencyjnych w celu prawidłowego przepływu materiałów archiwalnych z i do magazynów.
 • Wykonuje reprografię materiałów archiwalnych w celu realizacji potrzeb klientów oraz popularyzacji zasobu przez Archiwum.
 • Wykonuje kwerendy w celu realizacji potrzeb klientów.
 • Prowadzi prace porządkowe w magazynach w celu utrzymania w nich należytego ładu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B1,
 • znajomość neografii gotyckiej, ustroju administracyjnego Polski, zagadnień kancelaryjnych, wiedza z zakresu prawa archiwalnego,
 • oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ