Praca: Mechatronik utrzymania ruchu

 

Lider w branży etykiet samoprzylepnych na polskim rynku
zatrudni pracownika na stanowisku:

 

Mechatronik utrzymania ruchu
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Twoja rola u nas:
 • utrzymywanie sprawności produkcyjnej maszyn, urządzeń, instalacji produkcyjnych
 • przeprowadzanie napraw, konserwacji, remontów i przezbrojeń
 • prowadzenie planowych przeglądów technicznych urządzeń i narzędzi zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji technicznej
 • modernizacja istniejących linii produkcyjnych
 • obsługę linii pakujących i urządzeń produkcyjnych w trakcie procesu produkcyjnego
 • gotowości do okresowej pracy w systemie dwuzmianowym
Doceniamy:
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej jak i w grupie
 • znajomość branży poligraficznej będzie dużym atutem
 • wykształcenie wyższe lub techniczne
 • uprawnienia energetyczne I / II/ III grupa
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • umiejętność przeprowadzania diagnostyki podzespołów automatyki przemysłowej
 • znajomość urządzeń automatyki przemysłowej, elektroniki, hydrauliki oraz pneumatyki
 • doświadczenie z zakresu obsługi instalacji elektrycznych maszyn i automatyki przemysłowej
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej
Dla ciebie:
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
 • prywatna opieka zdrowotna oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego również dla rodziny
 • wynagrodzenie stałe + premie
 • przyjazne i nowoczesne środowisko pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926).
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

UWAGA! Przed zaaplikowaniem, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją!
Administratorem Państwa danych osobowych będzie GRAFPOL B.M. Meszkes 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8 N.
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, albowiem nie spełnia przesłanek określonych w art. 37 ust.1 RODO. Główna działalność administratora nie polega na operacjachprzetwarzania danych, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę. Administrator niejest organem, ani też podmiotem publicznym zobowiązanym do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także nie przetwarza na dużą skalę szczególnych kategorii danychosobowych. Dlatego też, mogą się Państwo skontaktować ze Specjalista ds. Personalnych i BHP, tel.: 52 3252600 lub e-mail: grafpol@grafpol.net, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko, a w przypadku wyrażenia przezPaństwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji - także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które podadzą Państwo przy okazji aplikowania na wybrane stanowisko, jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Państwa innych danych osobowych oraz zgody na wzięcie udziału także w przyszłychprocesach rekrutacyjnych - udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcą danych osobowych (w niezbędnym zakresie), poza administratorem, będą:

• upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,

• w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora - podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,

• w przypadku podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu - podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych takżedla potrzeb przyszłych rekrutacji - do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji. W przypadku Państwa zatrudnienia dane przetwarzane będą przez okres 10 lat, zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,a także prawo do przenoszenia danych.
W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 22 Kodeksu pracy oraz cofnięciazgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przedjej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie przeze Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać informacji określonych w art. 22Kodeksu pracy.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
APLIKUJ TERAZ