Praca: Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Inowrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 77754

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji metrologicznej
 • sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarach oraz o towarach paczkowanych
 • obsługa klientów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu oraz baz danych
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność (szkolenia, wyjazdy służbowe)
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ