Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Kucharz/pomoc kuchenna(nr 3913)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/3913
OBOWIĄZKI:
Ogólny zakres obowiązków:- pobieranie potrzebnych artykułów żywnościowych z magazynu i odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i zepsuciem, - przygotowywanie posiłków w zakresie obróbki wstępnej i termicznej, normatywnego podział artykułów spożywczych, - wydawanie posiłków w stołówce, - dbanie o stan sanitarny pomieszczeń kuchni i stołówki oraz sprzętu będącego na wyposażeniu, - pobieranie i przechowywanie przez 48 godzin próbek pokarmowych, zgodnie z przepisami sanitarnymi,- przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,- przestrzegania zasad ujętych w projekcie Zakładowego Systemu HACCP.Miejsce pracy: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz Tylna Góra 2, 86-010 Koronowo.II zmiany
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Kucharz*
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
Uprawnienia: Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych


Wymagania inne:

wykształcenie co najmniej zawodowe, kierunek: kucharz, technik żywienia, inne w zakresie gastronomicznym lub pokrewne,ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie na podobnym stanowisku

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 18,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu