Praca: Kucharz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Co nas wyróżnia?

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

 • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
 • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
 • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
 • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

 

Kucharz
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr ref.: K/TDZ/2021
Zadania:
 • przygotowywanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zaplanowanym menu,
 • racjonalne gospodarowanie towarem, minimalizowanie strat,
 • dbanie o odpowiednią estetykę i jakość potraw,
 • utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy,
 • przygotowywanie zapotrzebowań produktów.
Wymagania:
 • wykształcenie kierunkowe,
 • doświadczenie w branży gastronomicznej na stanowisku kucharza,
 • znajomości systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP, GMP, GHP),
 • dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ