Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Inowrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116762

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu - reprezentacja urzędu - narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem - większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej - bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i schodołaz

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości inspektoratu
 • kontrola zgodności operacji finansowych z planem finansowym
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • opracowywanie planów finansowych
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz
 • dokonywanie rozrachunków z ZUS i urzędem skarbowym
 • sporządzanie przelewów inspektoratu, list płac, bilansu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość przepisów z zakresu księgowości budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • samodzielność w pracy i operatywność
APLIKUJ TERAZ