Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 136683

Warunki pracy

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30  w siedzibie Inspektoratu. Praca w biurze przy komputerze.

Zakres zadań

 • prowadzi księgi rachunkowe w zakresie przygotowywania dokumentów finansowych, kompletuje, wprowadza dane do systemu, weryfikuje poprawność danych
 • sporządza roczne plany rzeczowo-finansowe w tym budżetu zadaniowego
 • rozlicza dochody jednostki oraz wydatki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych i monitoringowych oraz w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, wystawia dokumenty sprzedaży, rozlicza zawarte umowy cywilno-prawne
 • przygotowuje dane do sporządzenia sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań
 • wydaje i rozlicza druki ścisłego zarachowania oraz prowadzi ich ewidencję dokonuje, zakupów materiałów biurowych, oraz innych niezbędnych do realizacji bieżących zadań
 • prowadzi ewidencję składników majątku, sporządza sprawozdania GUS organizuje i nadzoruje pracę przy inwentaryzacji
 • zastępuje pracownika sekretariatu podczas jego nieobecności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie ekonomii i rachunkowości.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego staż pracy w księgowości budżetowej (udokumentowany
świadectwem pracy).
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa i stosowania w praktyce
 • znajomość m.in. ustawy o służbie cywilnej, o Inspekcji Weterynaryjnej, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych, Enova, TREZOR
 • samodzielność, dokładność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ