Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 74277

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Przeprowadza analizę danych zawartych w CRBR w celu wytypowania zgłoszeń do weryfikacji oraz dokonuje weryfikacji informacji;
 • Uczestniczy w testach wdrożeniowych zaproponowanych przez IT w zakresie CRBR;
 • Opracowuje statystyki i analizy w zakresie CRBR;
 • Bierze udział w zgłaszaniu awarii i błędów usługi CRBR oraz przygotowaniu projektu komunikatu o wystąpieniu awarii;
 • Odpowiada na pytania skierowane przez podmioty na adres mailowy crbr.help@mf.gov.pl
 • Przygotowuje projekty żądań ponownego złożenia zgłoszenia oraz pism związanych z CRBR;
 • Przedstawia propozycje modyfikacji istniejących przepisów, procedur w zakresie prowadzenia CRBR;
 • Współpracuje z MF, KIS w zakresie CRBR;
 • Przedstawia propozycje nowych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem CRBR.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub co najmniej 1 rok w obszarze podatków lub w obszarze administracji skarbowej
 • Dobra znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów operacyjnych z serii Windows oraz Excel
 • Umiejętność pracy w zespole zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ