Praca: Konserwator instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Co nas wyróżnia?

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

 • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
 • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
 • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
 • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

 

Konserwator instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr ref.: KW1/TUI/2021
Zadania:
 • Prowadzenie prac związanych z konserwacją oraz codzienną obsługą urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitala.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów sprawności technicznej urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 • Usuwanie awarii urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 • Pełnienie funkcji dyżurnego działu wentylacji i klimatyzacji.
Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku elektrycznym, elektromechanicznym, monter elektronik, mechanicznym lub budowlanym w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji lub pokrewne.

Wymagania pożądane:

 • Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji grupa 1 pkt 3 i grupa 2 pkt 5 urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne urządzenia wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50 kW (w przypadku braku możliwość sfinansowania przez szpital).
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy
 • Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych uprawnień.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ