Instruktor / Technik Symulacji Medycznej

 1. Praca Toruń
 2. Oferty pracy
 3. Instruktor / Technik Symulacji Medycznej

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poszukuje pracownika/-czki na stanowisko

Instruktor / Technik Symulacji Medycznej na ½ etatu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

I Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

 • zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych, przygotowanie sprzętu przed zajęciami,
 • przygotowanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w salach symulacyjnych, pomoc w przygotowaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne (zgodnie z charakterystyką stanu klinicznego dobór symulatora i akcesoriów do pozoracji stanu),
 • kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego,
 • pomoc w zakresie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, audio-wideo oraz symulatorów w trakcie zajęć symulacyjnych,
 • uczestniczenie w zajęciach klinicznych z udziałem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu,
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu, dbałość o sprawność wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego.

II. Kandydat/-ka powinien/-inna spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe medyczne na kierunku: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne lub wykształcenie wyższe informatyczne/ techniczne,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych i mediów społecznościowych.

Mile widziane i przydatne w pracy będą:

 • doświadczenie w pracy w jednostce ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub kursów medycznych,
 • doświadczenie w pracy z systemem nagrywania audio-wideo, umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania sygnałów audio i wideo, rozumienie analogowych i cyfrowych urządzeń audio-wizualnych,
 • komunikatywność, otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne, umiejętność pracy zespołowej, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

III. Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, praca w systemie równoważnego czasu pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych, w tym karta multisport,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, w tym szkolenia z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej,
 • pracę w budynku dostosowanym do osób niepełnosprawnych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
APLIKUJ TERAZ