Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 115683

Warunki pracy

Miejsce pracy: siedziba Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73


-        budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - 2 piętra – brak windy, drzwi na klatkę schodową wyposażone są w samozamykacze


 


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 6 godzin dziennie


-        obsługa urządzeń biurowych


-        praca pod presją czasu


 

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi na potrzeby CL i jednostek terenowych CL
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem CL i oddziałów CL
 • przygotowywanie wniosków i gromadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
 • udział w pracach komisji przetargowych
 • prowadzenie planów i ewidencji wydatków na potrzeby jednostek CL
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji wykonywanych prac
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej CL

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • umiejętności organizacji pracy oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
 • umiejętność szybkiego analitycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów
 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • wysoka motywacja do realizacji zadań
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, rzetelność
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • udział w szkoleniach i/lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • doświadczenie w pracy w laboratorium mile widziane
APLIKUJ TERAZ