Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Inowrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 114054

Warunki pracy

Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.). Mogą występować sytuacje stresowe wynikające z kontrolnej specyfiki pracy. Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym. W siedzibie Oddziału praca ma charakter typowo administracyjno-biurowy, z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.

Zakres zadań

 • kontroluje przedsiębiorców w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz pobiera próby do badań jakościowych
 • kontroluje przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin oraz pobieranie prób do badań jakościowych
 • kontroluje prawidłowość stosowania środków ochrony roślin oraz pobiera próby płodów rolnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin
 • kontroluje jednostki wykonujące badania techniczne sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
 • kontroluje jednostki przeprowadzające szkolenia z zakresu środków ochrony roślin

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu i ustawy o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Umiejętność obsługi komputera-znajomość pakietu Office (word, excel), obsługa poczty elektronicznej, Internetu.
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin uprawnych i obrotu środkami ochrony roślin
APLIKUJ TERAZ