Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 113728

Warunki pracy

Praca ta ma charakter biurowo-inspekcyjny. Występują wyjazdy w teren na kontrole rolników i przedsiębiorców.  Mogą występować sytuacje stresowe wynikające z kontrolnej specyfiki pracy. Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym. W siedzibie  praca typowo administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad realizacją urzędowych kontroli wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz podmiotów w zakresie stosowania środków ochrony roślin
 • pobiera próby środków ochrony roślin, nawozów, środków wspomagających uprawę roślin do badań jakościowych oraz pobiera płody rolne do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin
 • prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzacych działalność regulowaną w zakresie prowadzenia badań technicznych sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym przyjmuje i sprawdza pod względem merytorycznym i formalnym składane wnioski
 • prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzacych działalność regulowaną w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, w tym przyjmuje i sprawdza pod względem merytorycznym i formalnym składane wnioski
 • przeprowadza kontrole jednostek upoważnionych do badań skuteczności środków ochrony roślin

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o stosowaniu środków ochrony roslin, o nawozach i nawożeniu, o ochronie roslin przed agrofagami
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin uprawnych
 • Znajomość postępowania administracyjnego.
APLIKUJ TERAZ