Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 90131

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu jak i w terenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Stanowisko pracy w biurze znajduje się na II piętrze budynku.

 • Budynek nie posiada windy, co może stwarzać problemy dla osób o specjalnych potrzebach.

 • Występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, praca na wysokości, prowadzenie czynności kontrolnych w komorach chłodniczych.

 • Narzędziami pracy są: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Stres związany z kontrolą prowadzoną u przedsiębiorcy.

 • Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Dokumentuje ustalenia z kontroli.
 • Przygotowuje projekty pism w postępowaniu administracyjnym.
 • Przygotowuje dokumenty do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej
 • Czynne uprawnienia do kierowania samochodem- prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność czytania przepisów prawnych ze zrozumieniem.
 • Odporność na stres.
 • Łatwość komunikacji.
APLIKUJ TERAZ

Menu