Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 89525

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Wyjazdy służbowe

 • Praca w terenie

 • Praca na wysokości do 3 metrów 

 • Zagrożenie korupcją 

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji
 • Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji
 • Bierze udział w załatwianiu zgłoszeń dotyczących zakłóceń w pracy urządzeń radiowych
 • Bierze udział w monitoringu widma radiowego
 • Bierze udział w wykrywaniu przypadków nielegalnego wykonywania działalności telekomunikacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo przedsiębiorców, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych z nimi związanych
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Menu